Ebook Trava zaboravka izabrane novele Reading online – ddtust-uda.ru


  • Unknown Binding
  • 361
  • Trava zaboravka izabrane novele
  • Alija Nametak
  • Bosnian
  • 06 May 2019
  • null

Alija Nametak ☆ 4 characters

Read & Download Trava zaboravka izabrane novele review ß PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Alija Nametak Alija Nametak ☆ 4 characters Dižu novi i uspravni Eto Salih je mlad istom je u tridesetoj ali je njemu žao toga starog što iz dana u dan gine i utapa mjesto novome On bi htio da ovo staro uvijek ovako ostane pa makar se i nekako krpilo Ove su mu stare kuće ugodnije s malim prozorima na ulicu a velikim na dvorište i bašču sa visoko ograđenim dvorištem svaka je bila kao osamljena kaomala država u kojoj je muž vladar a ostali slušali i pokoravali se Vis

review ß PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Alija NametakTrava zaboravka izabrane novele

Read & Download Trava zaboravka izabrane novele review ß PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Alija Nametak Alija Nametak ☆ 4 characters Ok je zid svakog dijelio od susjeda niko se nije htio miješati u tuđe poslove malehan je prozor gledao na ulicu jer je čeljad okrenula svu pažnju na kućni red a malo se obraćalo vanjskom zajedničkom Žao je njemu što to tako gine iz dana u dan pa su crveni krovovi češći on običava reći da su to crvene otrovne gljive što se ruše zidovi između susjeda i što se na starimkućama probijaju široki i visoki prozori na ulic

Read & Download Trava zaboravka izabrane novele

Read & Download Trava zaboravka izabrane novele review ß PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Alija Nametak Alija Nametak ☆ 4 characters Uvodni dio novele Sunce novela počinje slikom grada tj njegovih kuća i dvorišta koje posmatra mladi krovopokrivač Salih“Vidio je on sa sljemena ustalasano kameno hiljadama takvih kuća kao što je i ova s koje on treba da skine kameni oklop i da joj natakne crvenu kapu od crijepa kakva je kod onih kuća što se dižu upravac tamo gdje su nekad bile njive Vidio je stareraspukle zidove iskrivljene i sklone padu a mjesto kojih se