eBook Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Reading


  • Paperback
  • 554
  • Zmaj i ždral Miloš Obilić #1
  • Aleksandar Tešić
  • Serbian
  • 22 July 2017
  • null
Zmaj i ždral Miloš Obilić #1

review Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Free read ´ 7 Download Ø eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Aleksandar Tešić čuvarima Koplja svetog Georgija i bici na Crnom kamenu 1187 godine ali to je samo uvod u glavnu radnju koja počinje mitskim rođenjem Miloša Obilića Al Mohad i almogaveri kakva sila

Download Ø eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Aleksandar Tešić

review Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Free read ´ 7 Download Ø eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Aleksandar Tešić „ZMAJ I ŽDRAL“ je prvi od dva romana o Milošu Obiliću i rađen je po srpskoj mitologiji i predanju On je na neki način i uvod u trilogiju „Kos Kako mi je ovo prva fantastika napisana iz pera nekog doma eg pisca nisam imao prevelika o ekivanja koja je ova knjiga svakako prema ila Zanimljiva pri a daje nam malo na e istorije iz nekog druk ijeg ugla Iako predstavlja sagu o Milo u Obili u prvi deo ove trilogije nam daje uvid u ivot na dvoru i istorijska previranja za vreme cara Du ana Silnog na koga se ve i deo radnje i odnosi Milo je jo uvek dete koje tek treba da dostigne svoje vi e ciljeve nakon to stasa to e se doga ati rekao bih ve u slede em delu Knjiga zahvata sve istoriju do du e veoma veoma malo istorije fantastiku dramu radnja te ke pitko dosta dijaloga Ne mogu da ka em da je ovo neko kapitalno delo ali je svakako vredno itanja Ako je to nekom va na stavka sam stil pisanja nije te ak te se knjiga mo e itati sa manje koncentracije dr i pa nju Sve u svemu topla preporuka za zimske dane koji su ve do li u na e krajeve

review Zmaj i ždral Miloš Obilić #1

review Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Zmaj i ždral Miloš Obilić #1 Free read ´ 7 Download Ø eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Aleksandar Tešić Ingas“ jer u njemu srećemo neke likove koji se kasnije u trilogiji pojavljuju ali se može posmatrati i kao zaseban roman Knjiga počinje legendom o 4 It s a shame this isn t translated to other languages Non Serbo Croatian readers don t know what they are missingObi no ne itam dela napisana od strane srpskih pisaca ali eto ove godine sam re ila da to promenim i moram da ka em da sam prijatno iznena ena Na po etku mi je bilo te ko da se unesem u pri u prvo poglavlje specifi no stilvreme koje je kori eno nije mi odgovaralo me utim nakon prvog poglavlja to se promenilo stvari su po ele laganije da tekuTe i praktikuje tell don t show to nije najidealnije Pri a je lagana iako bih kroz neke delove brzo proletela dok bi se drugi malo vukli ali sve u svemu nije previ e te ko za itanje Dijalozi nisu najsjajniji dok se nisam navikla na njih inilo mi se kao da itam scenario neke panske serije Trn u oku su mi bili delovi kada se u dijalogu pojavljuje he he he znam kako smeh treba da zvu i hvala lepo S obzirom da je moje poznavanje istorije malo maltene ne postoje e to mi je za nijansu smanjilo u itak volela bih da sam mogla da prepoznam ta je istorijski ta no a ta je pisac prilagodio svojoj ma ti Osim toga veoma sam u ivala itaju i ovo vi e no to sam mislila da u najomiljeniji delovi su mi definitivno bili obredi i verovanja kao i miks na e mitologije i mitologije drugih naroda