Kosingas Red Zmaja {Kindle ePUB} by Aleksandar Tešić

Aleksandar Tešić ☆ 0 characters

Kosingas Red Zmaja

Free download Kosingas Red Zmaja characters Kosingas Red Zmaja ¶ PDF, DOC, TXT or eBook characters ã PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Aleksandar Tešić Kuju običaji koji često nisu ni najmanje lepi niti humani susreću se sa različitim mitološkim bićima od kojih većina nije bezazlena ali stiču i sjajne neobične prijatelje Druženje koje za cilj između ostalog ima i to da neustrašivi Gavrilo pripremi Marka da postane kosingas Prava avantura sa mitskim prizvukom koja nas goni da sve brže okrećemo nj Zapravo sam bila iznena ena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lako om pro itala ovu knjigu Ose ala sam se kao dete koje tr i ku i posle kole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne istorijsko tivo i ukoliko ste radoznali o srpskom tr i tu fantastike ova knjiga je za vas Mislim da je pore enje sa Gospodarom prstenova malo preambiciozno ova knjiga mada ima pretenzije na to jednostavno nije epska u onom smislu u kom je to Gospodar ali ona to nadokna uje ose ajem koherentnog univerzuma koji autor posti e detaljnim opisima srpske divljine kroz koju glavni likovi putuju Ja sam zapravo ovu knjigu odlu ila da pro itam kada sam saznala da je autor planinar koji je godinama obilazio Srbiju i prikupljao materijal za nju kako od lokalaca koje je upoznavao usput tako i iz druge literature Kako sam i sama planinar nisam mogla da odolim isku enju da pro itam delo koje objedinjuje moje dve velike ljubavi planinarenje i fantastiku Gotovo da ne postoji mesto na kome se Gavrilo obreo a da i sama nisam bila tamo Mo da me to ini malo pristrasnom ali cenim da ova knjiga ipak zaslu uje jake 35 ako ne i svoje 4 zvezdice

Free download Kosingas Red Zmaja

Free download Kosingas Red Zmaja characters Kosingas Red Zmaja ¶ PDF, DOC, TXT or eBook characters ã PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Aleksandar Tešić Ene stranice a takođe uživamo i u sjajnim ilustracijama iz Gavrilove beležnice Čitajući ovu neobičnu knjigu otkrivamo mnogo toga o prošlosti srpskog naroda ali i o slovenskim božanstvima o tome kako je hrišćanstvo prodiralo na ove prostore i sa kakvim se verovanjima sudaralo Srpska mitologija u malom u kojoj mogu da uživaju svi od sedam do 77 godina 3

characters ã PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Aleksandar Tešić

Free download Kosingas Red Zmaja characters Kosingas Red Zmaja ¶ PDF, DOC, TXT or eBook characters ã PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Aleksandar Tešić Knjiga koja slobodno može da se nazove srpskom verzijom „Gospodara prstenova” Monah Gavrilo odnosno kosingas vitez reda Zmaja upoznaje Marka Kraljevića i sa njim kreće u pohod po Srbiji Prvi zadatak im je da savladaju aždaju na Jezeru lutajućeg ostrva i tako osvoje kasnije toliko čuven Markov buzdovan Dvojica junaka nailaze na sela u kojima se prakti Dosta druga ija kniga u odnosu na Zmaj i dral i ako je serijal o Milo u Obili u preuel ovom Dok Zmaj i zdral ima kao podlogu istorijske doga aje i dvorske intrige u sr i knjige Kosingas Red zmaja su mitovi stari obi aji i religija i njihov sukob sa novim hri anskim u enjem Pri a prati Kosingasa Gavrila i Marka Kraljevi a u njegovom sazrevanju u Kosingasa Oboje su solidno profilisani likovi za likove herojske fantastike Gavrilo izmu en te kom pro lo u i Makro iji postepeni razvoj u junaka kakvog znamo ine zanimljiv duo sa mu usobnim odnosom koji se tako e postepeno razvijaI na kraju jedna stvar mi malo bode o i U blurbu na GR u stoji Knjiga koja slobodno mo e da se nazove srpskom verzijom Gospodara prstenova to je po meni glupost Knjiga je dosta originalna i nema skoro nikakve sli nosti Gospodarom Od zapadnih autora je najbli a Gemelovim knjigama